ประกาศ โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On-hand และ Online ด้วยสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) จึงขอแจ้งประกาศอีกครั้ง
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์