โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110   ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
    “ รอบรู้วิชา   ศรัทธาปฏิบัติ    เคร่งครัดวินัย”
   
วิสัยทัศน์

         โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี