ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นายฟุรกอน บากา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 66
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 66
8-10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในทุกๆด้าน
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 66
กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ ที่นี้โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ)
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 66
เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันละศีลอดร่วมกัน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอิสลามศึกษาตอนปลาย ( ซานาวี ) รุ่นที่ 22
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 และ อิสลามศึกษาตอนปลาย ซานาวี
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 66
ผลการแข่งขัน มหกรรม “ OPEC NARA ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวไกล สู่สากล ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 66
เป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ทุกท่าน นักเรียนอ่านหนังสือสอบทุกคน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
งานมหกรรม OPEC NARA ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวไกลสู่สากล
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 66
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 บริการโลหิตโรงพยาบาลตากใบ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
งานมหกรรมวิชาการ opec nara 16 กุมภาพันธ์ 2566 เจอกัน สนามโรงเรียนนูรุดดิน มูลนิธิ สังนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ ????????
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
"เยาวชน ศรชล. คนรักษ์ทะเล"
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมความรู้เท่าทัน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
โครงการ ห้องเรียนน่าอยู่ โรงเรียนน่าเรียน ที่นี้นูรุดดิน
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ค่าย “ฅนทันสื่อ” “Saya boleh lakukan (หนูทำได้) รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้โครงการ สื่อสร้าง สื่อสรรค์ สื่อเรื่อง สื่อราว (MediaBCS)
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66