ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมความรู้เท่าทัน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
โครงการ ห้องเรียนน่าอยู่ โรงเรียนน่าเรียน ที่นี้นูรุดดิน
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ค่าย “ฅนทันสื่อ” “Saya boleh lakukan (หนูทำได้) รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้โครงการ สื่อสร้าง สื่อสรรค์ สื่อเรื่อง สื่อราว (MediaBCS)
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 66
อบรมนักเรียนแกนนำผลิตสื่อ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 66
ดำเนินงานจัดการให้ความรู้ หลักสูตรทะเล
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
วันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 66
โครงการ "นูรุดดินไม่ทิ้งกัน "
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ( ภาคกลาง ภาคอีสาน )
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีที่เรียนแล้วครับ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีที่เรียนแล้วครับ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 65
แนะนำคุณครูคนใหม่ (ครูสามัญ) - โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ)
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
PNU ROADSHOW 2023 ยกขบวนเปิดโลกการศึกษา โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ)
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
อบรมครูประจำชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อนำคะแนนนักเรียนเข้าสู่ระบบ psis สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมเข้าฝึก
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่าย 2
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
#Alhamdulillah นักเรียนที่ได้ทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาตินครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2023
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
ร.ร.นูรุดดิน 1-0 ร.ร.ดารุลฟุรกอน การแข่งขันกีฬาสหพันธ์ฟุตบอล์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาภาคใด้ ครั้งที่ 1 #แชมป์โซนสุไหงโกลก
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565สามารถตรวจสอบผ่าน เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.nuruddin.ac.th/
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 65