เกรดเทอมที่ 1 ออกแล้วน่ะครับเด็ก ๆ สามารถเช็ค
เช็คเกรดผลการเรียน
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 65
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 เริ่ม 19 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 65
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62