ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการแข่งขัน มหกรรม “ OPEC NARA ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวไกล สู่สากล ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 11
รายชื่อครู64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.43 KB 123737
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 5 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.62 KB 146380
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.93 KB 146683
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.18 KB 146750
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2 SMP 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.58 KB 146707
รายชื่อนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 STEM Education 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.72 KB 146403
ข้อมูลบุคลากร 1 และ 2 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.52 KB 146516
รายชื่อนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52 KB 146506
รายชื่อนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.55 KB 146479
รายชื่อนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.09 KB 146440
รายชื่อนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.94 KB 146458
รายชื่อนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 PRO STEM 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.41 KB 146397
รายชื่อเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ( ศิลป์ทั่วไป ) 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.73 KB 146750
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (ศิลป์ -คำนวณ) ห้องเรียนฐานวิจัย MOU กับ มอ.หาดใหญ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.91 KB 146503
รายชื่อนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 2563 SMP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.39 KB 146554
รายชื่อนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 2563 SMP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.83 KB 146558
รายชื่อนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 STEM 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.78 KB 146585
กิจกรรมชุมนุม 62 Word Document ขนาดไฟล์ 25.31 KB 146637
ใบสมัครกิจกรรมชุมนุน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 38.55 KB 146355
เอกสารประกอบการอบรมการจัดการหะละเกาะฮฺ Unkown Document ขนาดไฟล์ 106.59 KB 146473
เอกสารประกอบการอบรมการจัดการหะละเกาะฮฺ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.44 KB 148044
บุคลากรโรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ตากใบ นราธิวาส ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.2 KB 146409
ช้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.98 KB 146734
แผนที่การเดินทางไป นด. Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 146457
ตารางสอบ JPEG Image ขนาดไฟล์ 150.33 KB 146573
ตารางสอบ JPEG Image ขนาดไฟล์ 151.04 KB 146415
ตารางเรียนครูศาสนา Word Document ขนาดไฟล์ 481.5 KB 146429
ตารางสอนครูสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 759.5 KB 146509