โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนูรีซัน บินมะแอ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอาซีมี ต่วนตาบาล์
ครูสามัญ

นางสาวรูไวดา สูหลง
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเจ๊ะวีรด๊ะ บินเจ๊ะหะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวซาซวานี อายา
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอาตีกะฮ์ อูมูดี
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4