กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนูรีซัน บินมะแอ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0894650409
อีเมล์ : mnureesun.59@gmail.com

นางสาวเจ๊ะวีรด๊ะ บินเจ๊ะฮะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0622603987
อีเมล์ : Werdah Bincheha@gmail.com

นางสาวรูไวดา สูหลง
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0612316964
อีเมล์ : Linda.049@hotmail.go.th

นางสาวซาซวานี อายา
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0980714642
อีเมล์ : Ikwanee_nd@hotmail.com

นางสาวอาตีกะฮ์ อูมูดี
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0843121700
อีเมล์ : Atikdee@gmail.com

นางสาวซีตีสารา เว๊าะบะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0612373229
อีเมล์ : Sitisarawakbah@gmail.com

นายอาซีมี ต่วนตาบาล์
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0869594747
อีเมล์ : azmee2560@gmail.com

นางสาวฮูดานาบีลา ดาโอ๊ะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0952658073
อีเมล์ : hudanabila.daud@gmail.com

นางสาวกูนูร์อัยณี พระศรีณวงค์
ครู
เบอร์โทร : 0626094245
อีเมล์ : Kunurainee.psrng@gmail.com