โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
กลุ่มสาระฯภาษา (อาหรับ/มลายู)

นายอานุวา มะแซ
ครูศาสนา

นายมะยาวี ยูนุ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายอับดุลรอศะ เสาะเล๊าะ
ครูศาสนา

นายอาหะยี แวนาแว
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายมาหามะ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายเปาซี ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายซูกิปลี สะนิ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายอับดุลเล๊าะ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายฮาเล็ง มะเฮง
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3