กลุ่มสาระฯภาษา (อาหรับ/มลายู)

นายอานุวา มะแซ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0894624906
อีเมล์ : An_wa@live.com

นายมาหามะ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0869557671
อีเมล์ : abtaball@gmail.com

นายอาหะยี แวนาแว
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0894686610

นายเปาซี ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0907154562

นายอับดุลเล๊าะ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0969049628

นายซูกิปลี สะนิ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0869637719
อีเมล์ : wztaba@hotmail.com

นายมะยาวี ยูนุ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0846338118
อีเมล์ : ayatanawawi@hotmail.com

นายฮาเล็ง มะเฮง
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0620508808
อีเมล์ : Abdelhalimcb@hotmail.com

นายอับดุลรอศะ เสาะเล๊าะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0822674225