กลุ่มสาระฯภาษา (อาหรับ/มลายู)

นายอานุวา มะแซ
ครูศาสนา

นายมะยาวี ยูนุ
ครูศาสนา

นายอับดุลรอศะ เสาะเล๊าะ
ครูศาสนา

นายอาหะยี แวนาแว
ครูศาสนา

นายมาหามะ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา

นายเปาซี ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา

นายซูกิปลี สะนิ
ครูศาสนา

นายอับดุลเล๊าะ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา

นายฮาเล็ง มะเฮง
ครูศาสนา