คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายหะนีฟ อัชชะรีฟ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียนชาย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสานูรี อาแว SANURI AWAE
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายร๊อบบานีร์ เจ๊ะหะ ROBBANI CHEHA
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิภาณ แปปนะ PATIPARN PAENAEH
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นา​ยก​ูซูดัยซี​ พระศรีณวงค์KUSUDAISI PRASRINAWONG
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ-นามสกุล : นายวารี​ บือราเฮง​ WAREE BUERAHENG
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดมูซาเกร์ มีนา​ MUHAMMADMUSAKAE MEENA
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดอิดาริส​ เดชวรรณ MUHAMMADIDARIS DECHWAN
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดฮากีม สามะ MUHAMMADHAKIM SAMAD
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2