กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนาร์นิง อาฮะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมัสกะห์ อับดุลรอมัน
ครูสามัญ

นางพาฝัน นาวาเดช
ครูสามัญ

นางสาวแวซารีนิง แวกาเดร์
ครูสามัญ

นางนูซาวาตี สะลีละ
ครูสามัญ

นายอารดี เปาะเง๊าะ
ครูสามัญ

นายวีรลักษณ์ คาล่า
ครูสามัญ

นางสาวมูร์ซีดา มะเร๊ะ
ครูสามัญ

นางสาวนิฮัสบี นิอุมา
ครูสามัญ