กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนาร์นิง อาฮะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0846332298
อีเมล์ : naning21@hotmail.com

นายอารดี เปาะเง๊าะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0816796112
อีเมล์ : Aradee.nd@hotmail.com

นางพาฝัน นาวาเดช
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0936372825
อีเมล์ : phafhan1323@hotmail.com

นางนูซาวาตี สะลีละ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0894635069
อีเมล์ : vaiaris621@gmail.com

นางสุปียา เว็าะบะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0878999889
อีเมล์ : Supiyandtb1977@gmail.com

นางมัสกะห์ อับดุลรามัน
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0855807161
อีเมล์ : maskahnini@gmail.com

นางสาวแวซารีนิง แวกาเดร์
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0884975633
อีเมล์ : aneessan@hotmail.com

นางสาวมูร์ซีดา มะเร๊ะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0993014440
อีเมล์ : Musidamoreh@gmail.com

นางสาวนิฮัสบี นิอุมา
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0831697176
อีเมล์ : hasbee.teacherchem@gmail.com

นายวีรลักษณ์ คาล่า
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0932216542
อีเมล์ : usamah.1452@gmail.com