โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนาร์นิง อาฮะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมัสกะห์ อับดุลรอมัน
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางพาฝัน นาวาเดช
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวแวซารีนิง แวกาเดร์
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางนูซาวาตี สะลีละ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอารดี เปาะเง๊าะ
ครูสามัญ

นายวีรลักษณ์ คาล่า
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวมูร์ซีดา มะเร๊ะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนิฮัสบี นิอุมา
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1