โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฟาริด อาลี
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรอยฮาน๊ะ มามะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุดิง สะนิ
ครูสามัญ