กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายฟาริด อาลี
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0866051003
อีเมล์ : Faridalee10@gmail.com

นายสุดิง สะนิ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0874770902

นางสาวรอยฮาน๊ะ มามะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0997091688
อีเมล์ : Raymickey@hotmail.com