กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายฟาริด อาลี
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0866051003
อีเมล์ : Faridalee10@gmail.com

นายสุดิง สะนิ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0874770902

นางสาวซาปีน๊ะ อารง
ครูสามัญ
อีเมล์ : sapinnah0043@gmail.com