โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสูไวบ๊ะ เสาะเล๊าะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเจ๊ะลีเม๊าะ เจ๊ะมูดอ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางพนิดา เจ๊ะสนิ
ครูสามัญ

นายหย๊ะยา อุเซ็ง
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4