กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสูไวบ๊ะ เสาะเล๊าะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0864846413
อีเมล์ : swbsohloh@gmail.com

นายอิรหัมด์ อาซิมี
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0869606340
อีเมล์ : Erham2143@hotmail.com

นายหย๊ะยา อุเซ็ง
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0897376202
อีเมล์ : tbc.tabacomputer56@gmail.com

นางสาวเจ๊ะลีเม๊าะ เจ๊ะมูดอ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0815424976
อีเมล์ : Sumoh2518@hotmail.com

นางพนิดา เจ๊ะสนิ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0934465575