โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110   ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
นักการภารโรง

นายแวอิสมาแอ บือราเฮง
นักการภารโรง

นายอีสือมาแอ ดาราแม
นักการภารโรง

นายกูมูฮาหมัด ยูโซ๊ะ
นักการภารโรง

นางรอยย๊ะ นิกาเร็ง
นักการภารโรง