โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110   ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางซัยนะ แลเมาะ
ครูสามัญ

นายรุสตัน ยูโซ๊ะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6