กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางซัยนะ แลเมาะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0869574353

นายซูลกิปลี ยาโก๊ะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0856718066

นายรุสตัน ยูโซ๊ะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0807138873
อีเมล์ : Rustanee.fc@gmail.com