โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
กลุ่มสาระฯศาสนาอิสลาม

นายมาหามะนาเซ มะสาอิ
ครูศาสนา

นายอาดีร่า อูมูดี
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายแวฮาซัน แวอูเซ็ง
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายมูซอ บินเจ๊ะฮะ
ครูศาสนา

นายหาเระ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอาหะมัด กูทา
ครูศาสนา

นายวันดี มะแล๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายอัมรี ลาเต๊ะ
ครูศาสนา

นายสาแล๊ะ มูซอ
ครูศาสนา

นายซ๊ะฮารู สะอิ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางคอลีเยาะ นิเฮง
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปารีซ๊ะ มูซอ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางลาตีป๊ะ สือแม
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเจ๊ะอาณีดา สะมะแอ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายแวซะห์โรน แวยูนุ
ครูศาสนา

นางสาวฟาดีละห์ สุหลง
ครูศาสนา

นางสาวแมะ สาอุ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5