กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฟาตีเม๊าะ แวมะมิง
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0831686857
อีเมล์ : Fateemoh.nd@gmail.com

นางสาวโรสมารียา หะมะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0913161538

นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0831859934
อีเมล์ : sun.nd.nr@gmail.com

นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0846335453
อีเมล์ : nurul-asah52e101018@hotmail.co.th

นางสาวดีนะห์ หามะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0808133326
อีเมล์ : Dinah222@hotmail.com