กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฟาตีเม๊าะ แวมะมิง
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวดีนะห์ หามะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1