ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำเยาะห์ บินแวอาแซ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกูรอฮิง พระศรีณวงค์
ตำแหน่ง : ประธานมูลนิธิโรงเรียนนูรุดดิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายราซ๊ะ รอนิง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสกรี มะเร๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมะนูรี ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายแวสะรอนี แวปา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :