ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดหยุด10วันอิตีกัฟและรายอ (อ่าน 33) 10 มิ.ย. 61
ปฎิทินสำหรับนักเรียน 2561 (อ่าน 160) 16 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561. (อ่าน 198) 16 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2561 ระหว่างวันที่20-22 มีนาคม 2561 (อ่าน 388) 24 ก.พ. 61
สภานักเรียนจัดค่ายดวงประทีปแห่งอิสลาม ระหว่างวันที่11-13 มกราคม 2561 (อ่าน 316) 12 ม.ค. 61
แจ้งเรื่องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 344) 25 ธ.ค. 60
ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียน (อ่าน 379) 09 ต.ค. 60
ประกาศ ... โรงเรียนนูรุดดิน (อ่าน 472) 06 ต.ค. 60
อัลฮัมดูลิละห์ ..... รางวัลเหรีญเงิน ชีวะวิทยา (อ่าน 322) 06 ต.ค. 60
ประก่าศผลสอบปลายภาคเรียนที่2/60 (อ่าน 334) 05 ต.ค. 60
สอบปลายภาค1/60 (อ่าน 473) 18 ก.ย. 60
แจ้งครู บุคลากรและนักเรียน ทางโรงเรียนขอเลื่อนวันกีฬาสี ให้เริ่มวันที่20-24 กรกฎคม 2560 (อ่าน 263) 30 ก.ค. 60
แจ้งครู บุคลากรและนักเรียน ทางโรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) จะจัดกิจกรรมกีฬาสี ในวันที่ 6-10สิงหาคม 2560 (อ่าน 238) 19 ก.ค. 60
แจ้งนักเรียน เรื่องสอบระหว่างภาค (อ่าน 277) 11 ก.ค. 60