ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนอัตตัรฯ (อ่าน 14) 13 ต.ค. 61
ประกาศผลสอบ เทอมที่ 1/2561 (อ่าน 84) 07 ต.ค. 61
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทผู้บริหาร ครูสอนศาสนาดีเด่น ประจำปี 2561 ระหว่างวัน (อ่าน 43) 05 ต.ค. 61
ประชุมโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอิสลามศึกษา (SMA) 29/10/2561 (อ่าน 38) 05 ต.ค. 61
ประมวลภาพ คณะนิเทศติดตาม โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอิสลามศึกษา โรงเรียนเอกชนพ (อ่าน 27) 05 ต.ค. 61
เสียเงื่อให้กีฬา ดีกว่าเสียสุขภาพกับยาเสพติด มาแล้ว ฟุตซอล นักเรียนชั้น ม. 1-ม.3 (อ่าน 28) 05 ต.ค. 61
กำหนดหยุด10วันอิตีกัฟและรายอ (อ่าน 187) 10 มิ.ย. 61
ปฎิทินสำหรับนักเรียน 2561 (อ่าน 321) 16 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561. (อ่าน 339) 16 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2561 ระหว่างวันที่20-22 มีนาคม 2561 (อ่าน 504) 24 ก.พ. 61
สภานักเรียนจัดค่ายดวงประทีปแห่งอิสลาม ระหว่างวันที่11-13 มกราคม 2561 (อ่าน 463) 12 ม.ค. 61
แจ้งเรื่องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 400) 25 ธ.ค. 60
ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียน (อ่าน 443) 09 ต.ค. 60
ประกาศ ... โรงเรียนนูรุดดิน (อ่าน 554) 06 ต.ค. 60
อัลฮัมดูลิละห์ ..... รางวัลเหรีญเงิน ชีวะวิทยา (อ่าน 389) 06 ต.ค. 60
ประก่าศผลสอบปลายภาคเรียนที่2/60 (อ่าน 500) 05 ต.ค. 60
สอบปลายภาค1/60 (อ่าน 537) 18 ก.ย. 60
แจ้งครู บุคลากรและนักเรียน ทางโรงเรียนขอเลื่อนวันกีฬาสี ให้เริ่มวันที่20-24 กรกฎคม 2560 (อ่าน 321) 30 ก.ค. 60
แจ้งครู บุคลากรและนักเรียน ทางโรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) จะจัดกิจกรรมกีฬาสี ในวันที่ 6-10สิงหาคม 2560 (อ่าน 280) 19 ก.ค. 60
แจ้งนักเรียน เรื่องสอบระหว่างภาค (อ่าน 320) 11 ก.ค. 60