ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) เรื่องการสอบแก้ และปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
ประกาศสภานักเรียนโรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2563
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 63
ฟอร์มรายงานตัวนักเรียนใหม่ เพื่อยืนยันเข้าเรียนต่อ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 22 เม.ย 2563
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 63
เลื่อนการสอบ นร ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
แบบฟอร์มสมัครนักเรียนระดับม.ต้น-ปลาย ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดี เด็กชาย มูนีร ยูโซ๊ะ นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1/1 STEM
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 63
ประกาศ นักเรียน โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) ประกาศผลสอบ 9มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 63
ประกาศเลขที่น้่งสอบ O-NET 2562 มัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 63
ประกาศ นักเรียน โรงเรียนนูรุดดิน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 62
ช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล ที่ รพ.ตากใบ 16 คน รพ.นรา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
ประกาศ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 62
30 มิถุนายน 2562 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคนรา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 62
ยินดีต้องรับท่าน ผอ.วุฒิวัฒน์ ภิรมย์พันธุ์ภักดี และคณะมาตรวจอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30น.รด.จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนูรุดดิน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
27 มิถุนายน 2562 เป็นกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนนูรุดดินไปชิงแชมป์ฟุตบอลยุวชนโลกที่สวีเดน สโมสเซาเธ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
โครงการอีฟฏอรสัมพันธ์ ครั้งที่6 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 62
ประชุมพบปะ ผู้ปกครอง 1/2562
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 62
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เทคโนโลยีการตอบแชทอัตโนมัติด้วย ZWIZ.AI ผ่าน Messenger Facebook"
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 62