ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียน (อ่าน 74) 09 ต.ค. 60
ประกาศ ... โรงเรียนนูรุดดิน (อ่าน 112) 06 ต.ค. 60
อัลฮัมดูลิละห์ ..... รางวัลเหรีญเงิน ชีวะวิทยา (อ่าน 118) 06 ต.ค. 60
ประก่าศผลสอบปลายภาคเรียนที่2/60 (อ่าน 148) 05 ต.ค. 60
สอบปลายภาค1/60 (อ่าน 274) 18 ก.ย. 60
แจ้งครู บุคลากรและนักเรียน ทางโรงเรียนขอเลื่อนวันกีฬาสี ให้เริ่มวันที่20-24 กรกฎคม 2560 (อ่าน 100) 30 ก.ค. 60
แจ้งครู บุคลากรและนักเรียน ทางโรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) จะจัดกิจกรรมกีฬาสี ในวันที่ 6-10สิงหาคม 2560 (อ่าน 79) 19 ก.ค. 60
แจ้งนักเรียน เรื่องสอบระหว่างภาค (อ่าน 118) 11 ก.ค. 60