ขัอมูลบุคลากร

นายอาหะมัด กูทา
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
เบอร์โทร : 0824299951
อีเมล์ : anis737587@gmail.com

นางสาวนอรี ยูโซ๊ะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0866127491

นายณรานศักดิ์ อาแซ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0802721724

นายซูลกิปลี ยาโก๊ะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0856718066

นายซายูตี สะมะแอ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0812367079
อีเมล์ : sayuteemath@gmail.com

นายแวสะรอนี แวปา
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0873907456
อีเมล์ : Saronee12@hotmail.com

นายอารดี เปาะเง๊าะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0816796112
อีเมล์ : Aradee.nd@hotmail.com

นายอิรหัมด์ อาซิมี
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0869606340
อีเมล์ : Erham2143@hotmail.com

นายรอมลัน ยา
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0807032298

นายหย๊ะยา อุเซ็ง
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0897376202
อีเมล์ : tbc.tabacomputer56@gmail.com

นายสุดิง สะนิ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0874770902

นายอาซีมี ต่วนตาบาล์
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0869594747
อีเมล์ : azmee2560@gmail.com

นายฟาริด อาลี
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0866051003
อีเมล์ : Faridalee10@gmail.com

นางซัยนะ แลเมาะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0869574353

นางสาวเจ๊ะวีรด๊ะ บินเจ๊ะฮะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0622603987
อีเมล์ : Werdah Bincheha@gmail.com

นางรอซีตา ลีเป็ง
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0993619387

นางสาวนูรีซัน บินมะแอ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0894650409
อีเมล์ : mnureesun.59@gmail.com

นางปารีด๊ะ แวนาซา
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0887761227
อีเมล์ : Pareeda isap@gmail.com

นางนาร์นิง อาฮะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0846332298
อีเมล์ : naning21@hotmail.com

นางสาวเจ๊ะลีเม๊าะ เจ๊ะมูดอ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0815424976
อีเมล์ : Sumoh2518@hotmail.com

นางรอฮายา มะแอ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0926129961
อีเมล์ : Masrur.nd@gmail.com

นางพาฝัน นาวาเดช
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0936372825
อีเมล์ : phafhan1323@hotmail.com

นางพนิดา เจ๊ะสนิ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0934465575

นางนูซาวาตี สะลีละ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0894635069
อีเมล์ : vaiaris621@gmail.com

นางสุปียา เว็าะบะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0878999889
อีเมล์ : Supiyandtb1977@gmail.com

นางฟาตีเม๊าะ แวมะมิง
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0831686857
อีเมล์ : Fateemoh.nd@gmail.com

นางสาวมัสกะห์ อับดุลรอมัน
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0855807161
อีเมล์ : maskahnini@gmail.com

นางนิอาซือมะ หนิเลาะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0848561047
อีเมล์ : Nikasemah@nuruddin.ac.th

นางสาวนูร์ฮูดา อายา
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0831680521

นางสาวรูไวดา สูหลง
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0612316964
อีเมล์ : Linda.049@hotmail.go.th

นางสาวแวซารีนิง แวกาเดร์
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0884975633
อีเมล์ : aneessan@hotmail.com

นางสูไวบ๊ะ เสาะเล๊าะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0864439212
อีเมล์ : swbsohloh@gmail.com

นางสาวโรสมารียา หะมะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0913161538

นางซูไฮบะห์ อาโรง
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0864913938
อีเมล์ : Bah_147@hotmail.com

นางซีลาวาตี ดอเลาะยีเม๊าะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0916401202

นางสาวนินาตือเราะห์ หลงเน๊าะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0828270604
อีเมล์ : Ninaturoh@hotmail.com

นางสาวรอยฮาน๊ะ มามะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0997091688
อีเมล์ : Raymickey@hotmail.com

นางสาวดีนะห์ หามะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0808133326
อีเมล์ : Dinah222@hotmail.com

นางสาวซาซวานี อายา
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0980714642
อีเมล์ : Ikwanee_nd@hotmail.com

นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0831859934
อีเมล์ : sun.nd.nr@gmail.com

นางนูรฟาดีละห์ บินนาซิร
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0869643416
อีเมล์ : fadilah_nd51@hotmail.com

นางสาวมูร์ซีดา มะเร๊ะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0993014440
อีเมล์ : Musidamoreh@gmail.com

นางสาวนิฮัสบี นิอุมา
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0831697176
อีเมล์ : hasbee.teacherchem@gmail.com

นายเจ๊ะมูฮัมหมัดฟาอิส เจ๊ะโซ๊ะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0883398728
อีเมล์ : zaim040@gmail.com

นายวีรลักษณ์ คาล่า
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0932216542
อีเมล์ : usamah.1452@gmail.com

นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0946335453
อีเมล์ : ืีืnurul-asah52e101018@hotmail.com

นายรุสตัน ยูโซ๊ะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0807138873
อีเมล์ : Rustanee.fc@gmail.com

นางสาวอาตีกะฮ์ อูมูดี
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0843121700
อีเมล์ : Atikdee@gmail.com

นางสาววันดานิง บูละ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0863226217
อีเมล์ : Wandaning.b@yru.ac.th

นางสาวซีตีสารา เว๊าะบะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0612373229
อีเมล์ : Sitisarawakbah@gmail.com

นายอับดุลรอศะ เสาะเล๊าะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0822674225

นายแวฮาซัน แวอูเซ็ง
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0923982044

นายมาหามะนาเซ มะสาอิ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0897385803

นายอานุวา มะแซ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0894624906
อีเมล์ : An_wa@live.com

นายอาหะยี แวนาแว
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0894686610

นายอาดีร่า อูมูดี
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0816087269

นายอีลีย๊ะ ดอเล๊าะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0869657731
อีเมล์ : Iliyasa568@gmail. Com

นายเปาซี ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0907154562

นายตูรมูซี เจ๊ะเล๊าะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0879671803

นายมาหามะ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0869557671
อีเมล์ : abtaball@gmail.com

นายสาแล๊ะ มูซอ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0862868553

นายมะยาวี ยูนุ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0846338118
อีเมล์ : ayatanawawi@hotmail.com

นายมูซอ บินเจ๊ะฮะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0862973412

นายฮาเล็ง มะเฮง
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0620508808
อีเมล์ : Abdelhalimcb@hotmail.com

นายซูกิปลี สะนิ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0869637719
อีเมล์ : wztaba@hotmail.com

นายซ๊ะฮารู สะอิ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0907154995

นายอับดุลเล๊าะ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0969049628

นางคอลีเยาะ นิเฮง
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0932809094

นางสาวปารีซ๊ะ มูซอ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0850818806

นางลาตีป๊ะ สือแม
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0959143458

นางแวรอฮานิ่ง ซอมอนิอามะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0900744970

นางสาวแมะ สาอุ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0876326531

นายรุสดี ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0896577511
อีเมล์ : rusdi@nuruddin.ac.th

นายอัมรี ลาเต๊ะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0874770998

นายหาเระ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0933545292

นางเจ๊ะอาณีดา สะมะแอ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0898772613
อีเมล์ : Khaireesamaae@gmail.com

นายวันดี มะแล๊ะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0895954564
อีเมล์ : Duit20111@hotmail.com

นายแวซะห์โรน แวยูนุ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0869614419
อีเมล์ : Hamsah86285@gmail.com

นางสาวฟาดีละห์ สุหลง
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0887628719
อีเมล์ : Annur_fd@hotmail.com

นายกอเล็ด นาแว
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0622600866

นางสาวฮูดานาบีลา ดาโอ๊ะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0952658073
อีเมล์ : hudanabila.daud@gmail.com

นางสาวฟัรฮานา อาแวสามะ
ครูสามัญ
อีเมล์ : farhanaaya@gmail.com

นางสาวซาปีน๊ะ อารง
ครูสามัญ
อีเมล์ : sapinnah0043@gmail.com