คณะผู้บริหาร

นายอำเยาะห์ บินแวอาแซ
ผู้รับใบอนุญาต

นายราซ๊ะ รอนิง
ผู้จัดการโรงเรียน

นายสกรี มะเร๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมะนูรี ยูโซ๊ะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายกูรอฮิง พระศรีณวงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป