กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนอรี ยูโซ๊ะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0866127491

นายซายูตี สะมะแอ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0812367079
อีเมล์ : sayuteemath@gmail.com

นางปารีด๊ะ แวนาซา
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0887761227
อีเมล์ : Pareeda isap@gmail.com

นางซูไฮบะห์ อาโรง
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0864913938
อีเมล์ : Bah_147@hotmail.com

นางซีลาวาตี ดอเลาะยีเม๊าะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0916401202

นางนูรฟาดีละห์ บินนาซิร
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0869643416
อีเมล์ : fadilah_nd51@hotmail.com

นายเจ๊ะมูฮัมหมัดฟาอิส เจ๊ะโซ๊ะ
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0883398728
อีเมล์ : zaim040@gmail.com

นางสาววันดานิง บูละ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0863226217
อีเมล์ : Wandaning.b@yru.ac.th