กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายซายูตี สะมะแอ
ครูสามัญ

นางปารีด๊ะ แวนาซา
ครูสามัญ

นางซูไฮบะห์ อาโรง
ครูสามัญ

นางซีลาวาตี ดอเลาะยีเม๊าะ
ครูสามัญ

นางสาวนูรฟาดีละห์ เจ๊ะมูละ
ครูสามัญ

นายเจ๊ะมูฮัมหมัดฟาอิส เจ๊ะโซ๊ะ
ครูสามัญ