กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายซายูตี สะมะแอ
ครูสามัญ

นางปารีด๊ะ แวนาซา
ครูสามัญ

นางซูไฮบะห์ อาโรง
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางซีลาวาตี ดอเลาะยีเม๊าะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวนูรฟาดีละห์ เจ๊ะมูละ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายเจ๊ะมูฮัมหมัดฟาอิส เจ๊ะโซ๊ะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2