โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรอมลัน ยา
ครูสามัญ

นายแวสะรอนี แวปา
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายณรานศักดิ์ อาแซ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางรอซีตา ลีเป็ง
ครูสามัญ

นางสาวนูร์ฮูดา อายา
ครูสามัญ

นางสาวนินาตือเราะห์ หลงเน๊าะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4