ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ก้าวแรกของการเปิดเรียน
วันจันทร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในภาคเช้ากิจกรรม และแนะนำส่วนฝ่ายงานต่างๆ ระเบียบโรงเรียนและอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดย มี อ.ตุรมูซี เจ๊ะเลาะ หัวหน้างานดูแลนักเรียน และ อ.แวสะรอนิง แวปา รองผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียนสู่รั่วขาวเขียว ช่วงท้ายมีจัดกิจกรรมรู้จักฉันและรู้จักเธอ โดย อ. อิลหัมด์ อาซิมี หัวหน้างานแนะแนว เพื่อเป็นการต้อนรับสู่การเป็นลูกรั่วขาวเขียว นูรุดดิน อย่างอบอุ่น
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,11:09   อ่าน 12 ครั้ง