ข่าวประชาสัมพันธ์
โควตาเรียนดี วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 (มุสลีมะฮ์ หญิง)
โรงเรียนนูรุดดิน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หญิง วิทย์ - คณิต (โควต้าโดยไม่ต้องสอบ)  
ประจำปีการศึกษา 2562  
เลขที่ รหัส ชื่อ  สกุล รหัส  มัธยม
1 6652 เด็กหญิงนูรฟาซีลา มะ   3/1
2 6656 เด็กหญิงฟาดีลา มะยาซิง   3/1
3 6694 เด็กหญิงนูรไอนี แกะซิ   3/2
4 6651 เด็กหญิงนิรุสดา นิเย๊ะ   3/1
5 6662 เด็กหญิงอูมัยเราะห์ สะนิ   3/1
6 6658 เด็กหญิงแวมูณีฟะห์ แวอูเซ็ง   3/1
7 6726 เด็กหญิงฟาตีฮ๊ะห์ กุสุหลง   3/3
8 6655 เด็กหญิงฟาซีรา สุหลง   3/1
9 6654 เด็กหญิงนูรุลฮูดา สาเล็งฮาโล๊ะ   3/1
10 6657 เด็กหญิงวนิดา หะยีดาราแม   3/1
11 6660 เด็กหญิงอาลีนา มามะ   3/1
12 7439 เด็กหญิงซูฮัยบะห์ อาบู   3/2
13 6732 เด็กหญิงรูซีลา มัยเซ็ง   3/3
14 6706 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ ดออาเร็ง   3/2
15 6643 เด็กหญิงซูมัยย๊ะ อูมา   3/1
16 6650 เด็กหญิงนิยัสมิน เจ๊ะอาแซ   3/1
17 6699 เด็กหญิงฟาเต็นนาตาซา เพ็ชรบริสุทธิ์   3/2
18 6649 เด็กหญิงนาเดีย แมเร๊าะ   3/1
19 6692 เด็กหญิงนูรอามีระห์ มามะ   3/2
20 6640 เด็กหญิงซัลวาย์ มะแล๊ะ   3/1
21 6682 เด็กหญิงกัสมีรา ยะโก๊ะ   3/2
22 6687 เด็กหญิงนูรซาฮีดา ยูโซ๊ะ   3/2
23 6690 เด็กหญิงนูรฟาติน มะเฮง   3/2
24 6738 เด็กหญิงอะอายซ๊ะส์ อูมา   3/3
25 6695 เด็กหญิงนูรไอนี บากา   3/2
26 6711 เด็กหญิงซามีลา กาเร็ง   3/3
27 6641 เด็กหญิงซีตีซูเฟีย สาและ   3/1
28 6700 เด็กหญิงฟิตเราะห์ เจ๊ะดาโอ๊ะ   3/3
29 6705 เด็กหญิงอิบตีซาม อับดุลรามัน   3/2
30 6696 เด็กหญิงนูรูลซาฟีนา มามะ   3/2
31 6718 เด็กหญิงนูรอัสมานี กาเดร์   3/3
32 6684 เด็กหญิงนิชาร์มีมีย์    บินกูโน   3/2
33 6702 เด็กหญิงมัซนะห์ อาบูดาโอ๊ะ   3/2
34 6704 เด็กหญิงวาดีนา เจ๊ะเด็ง   3/2
35 6826 เด็กหญิงนอรฟาเต็น มูดอ   3/2
36 6755 เด็กหญิงนาดีลา เซ็งโต๊ะ   3/4
37 6707 เด็กหญิงฮาวาตี เฮงสะนะ   3/2
38 6731 เด็กหญิงรุสมีมีย์ มีเต๊ะ   3/3
39 6703 เด็กหญิงรุสลีซา  มะเย็ง   3/2
40 6754 เด็กหญิงนาซีเร๊าะ เจ๊ะอาแว   3/4
41 6927 เด็กหญิงอัซมาวีย์ มาหะมะนอ   3/3
42 6683 เด็กหญิงซูรียานี ยูโซ๊ะ   3/2
43 6697 เด็กหญิงนูรูลอิบตีชาม สนิ   3/2
44 6713 เด็กหญิงซูไรดา เมาะบากอ   3/3
45 7179 เด็กหญิงอัลญันนาตี กูตงรอเซะ   3/4
46 6647 เด็กหญิงทัศนีย์ หะยีดือราแม   3/1
47 6688 เด็กหญิงนูรเดียนา มะยิ   3/2
48 6752 เด็กหญิงนอร์ฟัดลิน สือแม   3/4
49 6686 เด็กหญิงนิอาตีก๊ะ นิมะ   3/2
50 6714 เด็กหญิงซูไฮดา เปาะมูดอ   3/3

โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 460 ครั้ง