ข่าวประชาสัมพันธ์
โควตาเรียนดี วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 (มุสลีมีน ชาย)
โรงเรียนนูรุดดิน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชาย  วิทย์ - คณิต  (โควต้าโดยไม่ต้องสอบ)
ประจำปีการศึกษา 2562
             
51 6633 เด็กชายเนาว์ฟัล ยูโซ๊ะ 1 9697 00013 12 0 3/1  
52 6630 เด็กชายณัฐดนัย หมัดฉา 1 9697 00025 34 9 3/1  
53 6632 เด็กชายนิฟารฮัน นิมะ 1 9697 00011 80 1 3/1  
54 6668 เด็กชายปฎิภาณ แปแนะ 1 9697 00027 47 3 3/2  
55 6638 เด็กชายอับดุลฮาดีย์ อารง 1 9697 00010 96 1 3/1  
56 6665 เด็กชายนอร์ไอมัน เจ๊ะแว 1 9697 00009 03 3 3/2  
57 6671 เด็กชายมูฮัมหมัดซุฟยาน ยูโซ๊ะ 1 9699 00419 23 5 3/2  
58 6788 เด็กชายมูสตากีม บูล๊ะ 1 9697 00011 71 2 3/5  
59 6677 เด็กชายแวอับดุลรอฮมาน แวยูนุ 1 9697 00009 51 3 3/2  
60 6626 เด็กชายกูซูดัยซี พระศรีณวงค์ 1 9697 00024 60 1 3/1  
61 6663 เด็กชายฆอยรุดดีน เปาะเง๊าะ 1 9697 00025 06 3 3/2  
62 6928 เด็กชายบัลกีส แวนาซา 1 9697 00012 82 4 3/2  
63 7170 เด็กชายอัสลัม   อารอมะ 1 9697 00025 42 0 3/2  
64 6678 เด็กชายสานูรี อาแว 1 9602 00195 74 3 3/2  
65 6679 เด็กชายอับดุซซาลาม ต่วนลอเซ็ง 1 9697 00010 70 8 3/2  
66 6805 เด็กชายลุกมาน ดามาดา 1 9697 00010 72 4 3/5  
67 6637 เด็กชายมูฮำหมัดอิดาริส เดชวรรณ 1 9697 00006 42 5 3/1  
68 6810 เด็กชายอับดุลสลาม ยะโก๊ะ 1 9699 00415 10 8 3/5  
69 6672 เด็กชายมูฮัมหมัดรีดูวัน ลาเต๊ะ 1 9697 00025 22 5 3/2  
70 6664 เด็กชายซุลฮิลมี สือแม 1 9602 00195 29 8 3/2  
71 6634 เด็กชายฟัรฮาน ยะปา 1 9697 00010 37 6 3/1  
72 6628 เด็กชายซากีรีน เจ๊ะเมาะ 1 9698 00319 82 4 3/1  
73 6820 เด็กชายจัฟฟรี่ อูมูดี 1 9697 00026 91 4 3/6  
74 6635 เด็กชายมุสลิม  อามัด 1 9697 00011 96 8 3/1  
75 6794 เด็กชายมูฮัมหมัดรีดูวัน บูละลูจอ 1 9610 01114 86 8 3/5  
76 6636 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาวส์ สันฝา 1 9697 00010 69 4 3/1  
77 6853 เด็กชายอิลฮัม เส๊าะเล๊าะ 1 9602 00195 47 6 3/6  
78 6793 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาวส์ เดชวรรณ 1 9699 00447 19 1 3/5  
79 6791 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ สะมะแอ 1 9697 00009 72 6 3/5  
80 6841 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัฎฮา  หะสนิ 1 9699 00441 33 8 3/6  
81 6817 เด็กชายอิบรอฮีม บาราเต๊ะ 1 9697 00007 88 0 3/5  
82 6813 เด็กชายอานัส  เรียบร้อย 1 9697 00025 74 8 3/5  
83 6669 เด็กชายฟัรฮาน กูทา 1 9697 00009 76 9 3/2  
84 6785 เด็กชายมุคลีส แม 1 9602 00192 35 3 3/5  
85 6670 เด็กชายมูหาหมัดไฟซัน มะซง 1 9602 00194 31 3 3/2  
86 6673 เด็กชายมูฮัมหมัดฮากิม สามะ 1 9697 00009 53 0 3/2  
87 6781 เด็กชายนิฟิครีย์ นิอาซิง 1 9699 00449 36 3 3/5  
88 6812 เด็กชายอานัส  เจ๊ะมะ 1 9697 00026 79 5 3/5  
89 6629 เด็กชายซูไฮมิง บินสาและ 1 9697 00011 39 9 3/1  
90 6639 เด็กชายอาดือนัน เง๊าะเล็ง 1 9602 00195 28 0 3/1  
91 6809 เด็กชายอลีฟ เจ๊ะมะ 1 9699 00445 66 0 3/5  
92 6775 เด็กชายฆอยรุดดีน ยามา 1 9697 00001 68 7 3/6  
93 6666 เด็กชายนิอับดุลหะกีม อาลี 1 9697 00012 30 1 3/2  
94 6676 เด็กชายวีลดาน ซอมอนิอามะ 1 9697 00010 71 6 3/2  
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 438 ครั้ง