ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ม 4 ให้เข้าร่วมประชุม8/5/2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา

นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 8/5/2562 เวลา 10.00 น  ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา 
 

1 6717 นางสาวนูรซาฮีระห์               ยูโซ๊ะ
2 6700 นางสาวฟิตเราะห์ เจ๊ะดาโอ๊ะ
3 6701 นางสาวมณีรัตน์ สายราช
4 6702 นางสาวมัซนะห์ อาบูดาโอ๊ะ
5 6688 นางสาวนูรเดียนา มะยิ
6 6683 นางสาวซูรียานี ยูโซ๊ะ
7 6641 นางสาวซีตีซูเฟีย สาและ
8 6642 นางสาวซีตีอัมซะห์ แมเราะ
9 6647 นางสาวทัศนีย์ หะยีดือราแม
10 6686 นางสาวนิอาตีก๊ะ นิมะ
11 6703 นางสาวรุสลีซา  มะเย็ง
12 6704 นางสาววาดีนา เจ๊ะเด็ง
13 6707 นางสาวฮาวาตี เฮงสะนะ
14 6709 นางสาวการีหม๊ะ เจะดะ
15 6713 นางสาวซูไรดา เมาะบากอ
16 6714 นางสาวซูไฮดา เปาะมูดอ
17 6723 นางสาวนูรูอัยฟาห์ อียา
18 6724 นางสาวโนรเลียนา แวมะ
19 6727 นางสาวฟาเต็งโซเฟีย สาและ
20 6728 นางสาวฟาลีซา ยา
21 6736 นางสาวสุภาวรร บริสุทธิ์
22 6740 นางสาวอัสมีนิง ยาซิง
23 6741 นางสาวอามาลียา อาแวบือซา
24 6627 นายกูฮาฟีส สะบูโด
25 6629 นายซูไฮมิง บินสาและ
26 6631 นายดัยลามินทร์ ยะโก๊ะ
27 6634 นายฟัรฮาน ยะปา
28 6639 นายอาดือนัน เง๊าะเล็ง
29 6673 นายมูฮัมหมัดฮากิม สามะ
30 6676 นายวีลดาน ซอมอนิอามะ
31 6820 นายจัฟฟรี่ อูมูดี
32 6924 นายซารีฟูดิน เปาะนา
33 6794 นายมูฮัมหมัดรีดูวัน บูละลูจอ
34 6802 นายมูฮำหมัดโซเฟียน อามะ
35 6805 นายลุกมาน ดามาดา
36 6808 นายแวซาอารี ยูโซ๊ะ
37 6809 นายอลีฟ เจ๊ะมะ
38 6853 นายอิลฮัม เส๊าะเล๊าะ
39 6812 นายอานัส  เจ๊ะมะ
40 6817 นายอิบรอฮีม บาราเต๊ะ
41 6861 นางสาวอานิสา   ยูโซ๊ะ
42 6690 นางสาวนูรฟาติน มะเฮง
43 6738 นางสาวอะอายซ๊ะส์ อูมา
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 428 ครั้ง