ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศ
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562เพื่อให้นักเรียน ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วขาวเขียว แห่งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สกรี มะเร๊ะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) เป็นประธาน และให้โอวาทแก่นักเรียน ก่อนกิจกรรมปฐมนิเทศ อาจารย์มะนูรี ยูโซ๊ะ แนะนำงานวิชาการ งานหลักสูตร/วัดผล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ ตูรมีซี เจ๊ะเลาะ แนะนำงานพัฒนาบุคภาพ อาจารย์ แวสะรอนิง แวปา แนะนำงานกิจกรรม 
ณ หอประชุม อาคารทูมี โรงเรียนนูรุดดิน( มูลนิธิ)
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 145 ครั้ง