ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เทคโนโลยีการตอบแชทอัตโนมัติด้วย ZWIZ.AI ผ่าน Messenger Facebook"
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้ร่วมโครงการสัมนา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์สุมาลี กรดกางกั้น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "เทคโนโลยีการตอบแชทอัตโนมัติด้วย ZWIZ.AI ผ่าน Messenger Facebook" โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนูรุดดินมูลนิธิ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
*จัดโดยนักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ        
 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 คณะวิทยาการจัดการ         
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 203 ครั้ง