ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพบปะ ผู้ปกครอง 1/2562
โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ประชุมพบปะผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายงานวิชาการ และงานบริหารงานทั่วไป เวลา 08.30-10.45 น.
ประชุมพบปะครูประจำชั้นเพื่อรับทราบ ผลการเรียน เป็นรายบุคคล  10.50 - 12.00 น.
เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน ให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
และหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียน
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  23 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ทูมี โรงเรียนนูรุดดิน 
รายงานโดย Abu IKhwarn
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 197 ครั้ง