โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัลฮัมดูลิละห์ ..... รางวัลเหรีญเงิน ชีวะวิทยา
โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าย 2 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 
ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รางวัลเหรีญเงินชีวะวิทยา นางสาวอุสนา   มะดอรอแม ชั้น ม.6/1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 439 ครั้ง