ข่าวประชาสัมพันธ์
PNU ROADSHOW 2023 ยกขบวนเปิดโลกการศึกษา โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ)
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
อบรมครูประจำชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อนำคะแนนนักเรียนเข้าสู่ระบบ psis สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมเข้าฝึก
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่าย 2
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
#Alhamdulillah นักเรียนที่ได้ทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาตินครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2023
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
ร.ร.นูรุดดิน 1-0 ร.ร.ดารุลฟุรกอน การแข่งขันกีฬาสหพันธ์ฟุตบอล์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาภาคใด้ ครั้งที่ 1 #แชมป์โซนสุไหงโกลก
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565สามารถตรวจสอบผ่าน เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.nuruddin.ac.th/
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่2565
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 65
แนะแนวศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
นักเรียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีน Pfizer
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
ขอเเสดงความยินดีกับท่านดร.พีรศักดิ์ รัตนะ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
โครงการแท็บเล็ตเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
มอบซิมการ์ดให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 -ม.6 จำนวน 1,133
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้กับผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
ประชุมและนิเทศผ่านระบบทางไกลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
เปิดภาคเรียน 1/2564 วันที่ วันที่ 14 มิ.ย. 64
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
ประกาศ ! กำหนดการรับหนังสือสามัญ หนังสือเรียนศาสนา และอุปกรณ์อื่นๆ พบครูที่ปรึกษา จัดห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23 พ.ค. 64
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64