ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่2565
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 65
แนะแนวศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
นักเรียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีน Pfizer
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
ขอเเสดงความยินดีกับท่านดร.พีรศักดิ์ รัตนะ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
โครงการแท็บเล็ตเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
มอบซิมการ์ดให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 -ม.6 จำนวน 1,133
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้กับผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
ประชุมและนิเทศผ่านระบบทางไกลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
เปิดภาคเรียน 1/2564 วันที่ วันที่ 14 มิ.ย. 64
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
ประกาศ ! กำหนดการรับหนังสือสามัญ หนังสือเรียนศาสนา และอุปกรณ์อื่นๆ พบครูที่ปรึกษา จัดห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23 พ.ค. 64
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
ประกาศเรื่อง การยกเลิก เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2564
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ 20/1/2564
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 21 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) เรื่องการสอบแก้ และปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
ประกาศสภานักเรียนโรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2563
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 63