โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
เกรดเทอมที่ 2 ออกแล้วน่ะครับเด็ก ๆ สามารถเช็ค