โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอำเยาะห์ บินแวอาแซ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862885667
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
84/2 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี/ มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งนครมะดีนะฮ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ผู้รับใบอนุญาต
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลพระราชทาน ประเภทผู้บริหารดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2547