โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสกรี มะเร๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817385887
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
56 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลพระราชทาน ประเภทผู้บริหารดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2550