โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110   ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
กลุ่มสาระฯศาสนาอิสลาม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายแวฮาซัน แวอูเซ็ง
ตำแหน่ง : ครูศาสนา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศาสนาศาสตร์และการเผยแพร่
เบอร์โทรศัพท์ : 0923982044
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
223 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2543 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ครูศาสนา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลพระราชทาน ประเภทครูสอนวิชาศาสนาดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2551
2 รางวัลพระราชทาน ประเภทครูสอนวิชาศาสนาดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2547