โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
กลุ่มสาระฯศาสนาอิสลาม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวฟาดีละห์ สุหลง
ตำแหน่ง : ครูศาสนา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนอิสลามศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0887628719
อีเมล์ : Annur_fd@hotmail.com
ที่อยู่ :
354/2 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี/ศึกษาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ครูศาสนา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล