ผู้บริหาร

นายอำเยาะห์ บินแวอาแซ
ผู้รับใบอนุญาต
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) เจ๊ะเห ตากใบ 073524255