ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : นักเรียนสามารถติดฟุตบอลอาชีพ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,22:25   อ่าน 460 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1.
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,22:22   อ่าน 438 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศในสาขามัลติมีเดีย ตกเป็นของโรงเรียนนูรุดดิน
ชื่อนักเรียน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล”
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,15:24   อ่าน 474 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศสาขาสิ่งประดิษฐ์ตกเป็นของ โรงเรียนนูรุดดิน
ชื่อนักเรียน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล”
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,15:23   อ่าน 494 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรีญเงินชีวะวิทยา โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : นางสาวอุสนา มะดอรอแม
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2560,23:03   อ่าน 784 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ค่ายฟรีโอลิมปิก
ชื่อนักเรียน : นางสาวหม๊ะฮีซัน มะ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,14:13   อ่าน 753 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ค่ายฟรีโอลิมปิก
ชื่อนักเรียน : นางสาวฮุสนา มะดอรอแม
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,14:11   อ่าน 731 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
ชื่อนักเรียน : สานฝันการกีฬา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,14:03   อ่าน 641 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบเว็บไซต์
ชื่อนักเรียน : นายอิรซาด นิกาเร็ง , มูอัมหมัดฟารูก มาหามะ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,13:58   อ่าน 624 ครั้ง