ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน ชีววิทยา ค่าย 2
ชื่อนักเรียน : นางสาวนัจมีย์ มะสาอิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ( STEM )
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,08:21   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาสหพันธ์ฟุตบอล์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาภาคใด้ ครั้งที่ 1
ชื่อนักเรียน : แชมป์โซนสุไหงโกลก
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,08:20   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาตินครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2565
ชื่อนักเรียน : นายกูอาดัม พระศรีณวงค์ STEM#4 นายหะนีฟ อัชชะรีฟ STEM#4 นายมูฮัมมัด มาแน STEM#4
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,08:16   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 1 สอวน
ชื่อนักเรียน : างสาวนูนัจมีย์ มะสาอิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,08:15   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : นักเรียนสามารถติดฟุตบอลอาชีพ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,22:25   อ่าน 553 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1.
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,22:22   อ่าน 519 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศในสาขามัลติมีเดีย ตกเป็นของโรงเรียนนูรุดดิน
ชื่อนักเรียน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล”
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,15:24   อ่าน 551 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศสาขาสิ่งประดิษฐ์ตกเป็นของ โรงเรียนนูรุดดิน
ชื่อนักเรียน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล”
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,15:23   อ่าน 583 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรีญเงินชีวะวิทยา โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : นางสาวอุสนา มะดอรอแม
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2560,23:03   อ่าน 868 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ค่ายฟรีโอลิมปิก
ชื่อนักเรียน : นางสาวหม๊ะฮีซัน มะ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,14:13   อ่าน 829 ครั้ง