ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : “ OPEC NARA ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวไกล สู่สากล ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันมหกรรม
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,12:44   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนูรูลสอาดะห์ ปิ ครูผู้ดูแลนางสาววันดานิง บูล๊ะ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,17:16   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นายฟิรฮาน หนิ ม.5/2 นายกามา สะมาหะ ม.5/4 นายฮาฟีกิห์ อาลี ม.5/2 ชื่อครูผู้ดูแ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,17:02   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวพัชณิดา เจ๊ะอาแว ม.5/1 นางสาวฟาตีมะห์ สะแปอิง ม.5/1 นางสาวลาตีฟ๊ะห์ ดอเลาะ ม.5/1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,16:49   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2
ชื่อนักเรียน : นายอามีรุดดีน ยูโซ๊ะ ม.6/1 นายมูฮำหมัด ปิ ม.5/1 ครูผู้ดูแล อิรหัมด์ อาซิมี หย๊ะยา อุเซ็ง
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,16:48   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอูไบดิลล๊ะ สะนิ ม.3/1 เด็กชายปาอีซี บินยูโซ๊ะ ม.2/1 ครูผู้ดูแล อิรหัมด์ อาซิมี มูอัซ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,16:46   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นายซัฮโร ต่วนอูมา ม.6/1 นายริดวาน แวนาแว ม.5/2 ครูผู้ดูแล อิรหัมด์ อาซิมี มูอัซ มะ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,16:44   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอัลวี เร๊ะแลบา ม.2/1 เด็กชายมัหยุดดีน ตีมะซา ม.2/1 ครูผู้ดูแล อิรหัมด์ อาซิมี
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,16:40   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : นางนูรซูฮาดา เ จ๊ะมูละ ม.5/1 ผู้ดูแลนางสาวนอรี ยูโซ๊ะ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,16:38   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน ชีววิทยา ค่าย 2
ชื่อนักเรียน : นางสาวนัจมีย์ มะสาอิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ( STEM )
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,08:21   อ่าน 96 ครั้ง