ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เครื่องราช : ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ พระราชทานวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นายอาหะมัด กูทา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,12:51  อ่าน 677 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพระราชทาน ประเภทครูสอนวิชาศาสนาดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นายอาหะมัด กูทา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,12:01  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพระราชทาน ประเภทครูสอนวิชาศาสนาดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นายแวฮาซัน แวอูเซ็ง
ตำแหน่ง : ครูศาสนา
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,11:57  อ่าน 469 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพระราชทาน ประเภทผู้บริหารดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2550
ชื่ออาจารย์ : นายสกรี มะเร๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,11:55  อ่าน 524 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพระราชทาน ประเภทครูสอนวิชาศาสนาดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นายอานุวา มะแซ
ตำแหน่ง : ครูศาสนา
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,11:54  อ่าน 439 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพระราชทาน ประเภทครูสอนวิชาศาสนาดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2548
ชื่ออาจารย์ : นายอาหะมัด กูทา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,11:53  อ่าน 468 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพระราชทาน ประเภทครูสอนวิชาศาสนาดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2547
ชื่ออาจารย์ : นายแวฮาซัน แวอูเซ็ง
ตำแหน่ง : ครูศาสนา
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,11:51  อ่าน 410 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพระราชทาน ประเภทผู้บริหารดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2547
ชื่ออาจารย์ : นายอำเยาะห์ บินแวอาแซ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,11:48  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..