โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายอุสมัน สามะแม (มาน)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 1
อีเมล์ : Usman_sb2@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา
ตำแหน่ง : เลขาฯ ฝ่ายวิศวกรรม และ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 3/1 ม.3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ต.ค. 2560,18:21 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.35.4


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล