โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 14 คน
ชื่อ-นามสกุล : ริฟลี เจ๊ะเง๊าะ (ริฟลี)
ปีที่จบ : ุ2560   รุ่น : 17
อีเมล์ : riflee.5525@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ลุคมาน มะสาอิ (ลุคมาน)
ปีที่จบ : ุ2560   รุ่น : 17
อีเมล์ : Lukman26@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มูหัมมัดสาเกร์ เร๊าะเเลบา (สาเกร์)
ปีที่จบ : ุ2560   รุ่น : 17
อีเมล์ : Muhammadshakirrohlaeba@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดฟารูก มาหามะ (ฟารุก)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 16
อีเมล์ : faruk.5326@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อิรหัมด์ อาซิมี (อิลฮัม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 2
อีเมล์ : erhum2143@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดฆอยรีย์ สะมาแอ (ฆอยรีย์)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 1
อีเมล์ : Khaireesamaae@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อับดุลรอฮิม สาและ (อุสตะแอ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 3
อีเมล์ : Khalifah. Tb@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อิควาน (อิควาน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 11
อีเมล์ : ikhwarn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ซูไรณี แวยามา (นี)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 1
อีเมล์ : Surainee wa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายมะรอซี นิกาเร็ง (ซี/ abu)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 1
อีเมล์ : marossee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอุสมัน สามะแม (มาน)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 1
อีเมล์ : Usman_sb2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฟาดีละห์ สุหลง (ละห์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 11
อีเมล์ : annur_fd@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม