รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายมะรอซี นิกาเร็ง (ซี/ abu)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 1
อีเมล์ : marossee@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ /กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ต.ค. 2560,19:54 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.75.248


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล