โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดฆอยรีย์ สะมาแอ (ฆอยรีย์)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 1
อีเมล์ : Khaireesamaae@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ต.ค. 2560,10:03 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.45.191


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล